ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Müdür Ataması 22 Haziran 2018

20 Haziran 2017 tarihli ve 30102 sayılı Resmi Gazete kararı ile kurulan Üniversitemiz Alternatif Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan ÇALIŞKAN’ın Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nin 8.maddesi gereğince 20.06.2018 tarihi itibariyle Müdür olarak atanması Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür.