ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TÜBİTAK 2209/A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği 02 Temmuz 2018

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerine TÜBİTAK 2209/A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği verilmiştir.

Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Abdullah Talha Küçükdingil, Recep Ali Balcı ve Fatma Nur Turan tarafından, Doç. Dr. Sinan Çalışkan’ın akademik danışmanlığında hazırlanan “Karayolu Üzerindeki Kasislerden Elektrik Üretimi” başlıklı bitirme projesi TÜBİTAK 2209/A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği kapsamında destek almaya hak kazanmıştır. 

Bu çalışmada, kasislere yerleştirilen akışkanın hareketinden yararlanılmaktadır. Hareketli akışkanın basıncından yararlanmak için 32cc’lik hidromotor kullanılmaktadır. Akışkanın tek yönlü hareketini sağlamak amacıyla kasiste kullanılan elastik boruların çıkışına çek valfler yerleştirilmektedir. Toplam iki adet kasis kullanılmakta ve araç, kasislerin birinden geçtikten sonra hemen ardındaki ikinci kasise yük uygulamaktadır. Kasislerin birincisinde akışkan dolu iken ileride bulunan kasis akışkanın dolması için depo görevi yapmaktadır ve sistemdeki basıncın aşırı artmasına engel olmakta ve akışkan daha yüksek debi ile hareket edebilmektedir. Sistemde iki adet kasisin bulunması ve sırayla geçiş yapması aracın ağırlığının daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Hidromotorda meydana gelen mekanik enerji açısal hızı olarak kayış-kasnak elemanları ile 5:1 çevrim oranında hız artırılması geçekleştirirlir. Kasisler üzerinde yiv kanalları açılır ve bu yiv kanallarının içerisine elastik borular yerleştirilir. Elastik borular ise lastik bantlar ile kasise montajı yapılır. Projenin testleri için prototip üretilmiştir.

Öğrencilerimizi ve öğretim üyemizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

İlgili Fotoğraflar