Bağlantılar

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

http://www.yegm.gov.tr/

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

http://www.enerji.gov.tr/

Enerji Verimliliği Forumu

http://www.evf.gov.tr/

Binalarda Enerji Verimliliği

http://www.bep.gov.tr/

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

http://www.teias.gov.tr/

Elektrik Üretim A.Ş.

http://www.euas.gov.tr

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.

http://www.tetas.gov.tr/

Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170620-6.htm

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı

http://www.yegm.gov.tr/document/20180102M1_2018.pdf

ENVER Gelişim Raporu

http://www.yegm.gov.tr/document/enver_gelisim_rapor_2018.pdf

Mevzuatlar

http://www.yegm.gov.tr/yenilenebilir/y_mevzuat.aspx

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

http://www.epdk.gov.tr/

Avrupa Birliği Fasıl 15-Enerji

https://www.ab.gov.tr/fasil-15-enerji_80.html

 

 

 

 

 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube