Vizyon ve Misyon

Misyon;

Alternatif enerji sistemleri ile ilgili bilinç oluşturmak, bu teknolojilerin geliştirilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak, projeler yürütmek, enerji verimliliği ve yerli kaynakların kullanımını teşvik etmek ve ulusal ve uluslararası işbirlikleri oluşturmak.


Vizyon;


Alternatif enerji sistemleri konusunda teknolojik gelişmeleri takip ederek yaptığı çalışmalarla araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde öncü olmak ve araştırmacıları ortak paydada buluşturmak. 

HIZLI ERİŞİM