Vizyon ve Misyon

Misyon (Taslak);

Alternatif enerji sistemleri ile ilgili bilinç oluşturmak, bu teknolojilerin geliştirilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak, projeler yürütmek, enerji verimliliği ve yerli kaynakların kullanımını teşvik etmek ve ulusal ve uluslararası işbirlikleri oluşturmak.


Vizyon (Taslak);


Alternatif enerji sistemleri konusunda teknolojik gelişmeleri takip ederek yaptığı çalışmalarla araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde öncü olmak ve araştırmacıları ortak paydada buluşturmak. 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube